Bestyrelsen


Kontakt bestyrelsen:   Email: infosvjf@gmail.com - MobilePay 19 91 12

Bestyrelsen

Formand: Anders Noe. Mobil:. 42 25 31 30, Mail:. anders-noe@hotmail.com


Næstformand: Mogens Nielsen. Telefon:.98 96 04 98, Mobil:. 28 10 25 17, Mail:. mogens-jakt@live.dk


Kasserer: Arne Andersen. Mobil:. 20 21 73 40, Mail:. arne.andersen@mail.dk


Sekretær: Steen Juel Nielsen. Mobil:.22 61 30 58, Mail:. steenjuelnielsen@gmail.com


Medlem: Erik Agerholm. Mobil 27 28 90 01, Mail:. ean1965@gmail.com


Suppleant: Rene Peter Hansen. Mobil:. 24 81 35 01, Mail:.reneyorkhansen@yahoo.com


Suppleant: Alex Ritter. Mobil:. 40 44 85 75,  Mail:. fam.ritter@privat.dk


Bestyrelsesformand Anders Noe. Mobil:. 4225 3130


CVR-nr 36239026

Bankkonto: Sparekassen Danmark reg. nr. 9070 kontonr. 150 06 92 320 - MobilePay 19 91 12

Webmaster Tove Vestergaard - tvp@outlook.dk