Hjem

Om

Skallerup Vennebjerg Jagtforening blev stiftet i 1933 med det formål at samle alle jægere indenfor foreningens område, og fremme disses interesser i tilslutning til Dansk Jægerforbunds formål.

 

Medlemsskab af foreningen kan opnås, såfremt ansøger har bopæl eller jagt i området. Anden tilknytning til området såsom fødested eller lignende kan også give adgang til medlemsskab.

 

Den til enhver tid siddende bestyrelse afgør suverænt tvivlsspørgsmål i forbindelse med optagelse af nye medlemmer.

 

I bestyrelsen skal der være fuld enighed inden medlemsskab kan opnås.

Mobilt skydeanlæg:

Jagtforeningens mobile skydeanlæg kan lånes af alle medlemmer. reservation af vognen skal ske ved henvendelse til Jens Christian Simonsen tlf:. 4041 8272. Prisen er kr. 100,00 for en dag. Betalingen kan ske ved afhentning eller i kassen i vognen. Husk at tjekke www.jkf-hjorring.dk

Udfyld nedenstående blanket i de blå felter, og send den til infosvjf@gmail.com

Hent blanketten her.


Jagter

Vi mødes ved Blegdammen. Husk jagttegn.

Bestyrelsesformand Anders Noe, Mobil:. 4225 3130 Mail:. anders-noe@hotmail.com

 

CVR-nr 36239026

Bankkonto: Sparekassen Danmark reg. nr. 9070 kontonr. 150 06 92 320 - MobilePay 19 91 12

Webmaster  Tove Vestergaard - tvp@outlook.dk