Aktiviteter


Skallerup Vennebjerg Jagtforening

Hunde træning:
Træningen starter den mandag d. 06.04.2020 kl. 18.00, vi mødes på Tagholmvej.
Vi hjælper hinanden med udlægning af spor etc. Pris pr. gang er 30 kr.
Kun forbeholdt foreningens medlemmer.
Kontaktperson Ib Madsen 28 91 52 83.


Riffelskydning 25.04.2020 – Hjortebane
Skydningen foregår på skydebanen i Skive, Lørdag den 25.04.2020 fra kl. 9.00 til 13.00, hvor
vi har banen for os selv. Her er der mulighed for at skyde på skive og bevægeligt mål.
Afgang fra Kræn kl. 6.30 hvor vi samles i så få biler som muligt. Husk jagttegn og
våbentilladelse.
Tilmelding hos Mogens Nielsen.


Bukke jagt / Pral 16.05.2020:
Vi mødes kl. 08.30 ved skurvognen ved Blegdammen, til forevisning og snak om
morgenens oplevelser. Foreningen er vært med rundstykker. Medbring selv kaffen.


Trænings skydning:
Onsdag d. 05.08.2020, 12.08.2020, 19.08.2020 og 26.08.2020 kl. 18.00, Sted for afholdelse
informeres der om på senere tidspunkt.


Præmieskydning afholdes lørdag d. 29.08.2020 kl.10 ved Lars Andreasen, Tagholmvej 80.


Lodsejer fest / Vildtaften:
Idet program og dato endnu ikke ligger fast vil nærmere information følge.
Lodsejerfesten forventes afholdt i løbet af foråret 2021.


Jagter:
Lørdag 24.10.2020 – kl. 09.00 – Heldagsjagt – pris 100 kr. – gæst må medtages.
Lørdag 21.11.2020 – kl. 09.00 – Heldagsjagt – pris 100 kr. – gæst må medtages.
Fredag 27.12.2020 – kl. 12.00 – Julejagt – gratis – gæst må medtages.


Lørdag 16.01.2020 – kl. 9.00 – Ræv og Ærter – pris 100 kr. for øl og snaps ad libitum – gæst
må medtages
Tilmelding til Mogens Nielsen, dette aht. de gule ærter.
Til alle jagterne mødes vi ved Blegdammen. – Jagttegn skal forevises på forlangende.
Nærmere oplysninger om jagter m.m. fås ved bestyrelsen.
Mobilt skydeanlæg:
Foreningens mobile skydeanlæg kan lånes af alle medlemmer af jagtforeningen.
Reservation af vognen skal ske ved henvendelse til Lars Andreasen
Pris for at låne vognen er 100 kr. pr. dag. Betaling sker ved afhentning.


Fasaner:
Efter sidste års succes med udsætning af fasaner gentager begivenheden igen i år.
Bestilling af fasaner sker ved henvendelse til Ib Madsen senest den 1. maj 2020.
Bestillingen består af 10 høner (1 sæt), foreningen har forudbestilt 30 sæt hvoraf 20 sæt er
afsat.
Prisen for et sæt er 400,-
Fasanerne forventes leveret medio juni.
Husk at checke vores hjemme side: www.skallerupvennebjergjagtforening.dk
Send venligst en mail til Lars Andreasen lta@bjerg.nu hvis ikke I har registreret jer med jeres
mail adresse i database.
Jagtforeningen kan herved spare en del arbejde, porto og papirvare / tryk og i vil
modtage nyttig information f.eks. ændringer til program etc. elektronisk.


På vegne af bestyrelsen


Bestyrelsesformand Niels Jørgen Dahl -  Mobil.: 4040 0281 - proka@has.dk

CVR-nr 36239026

Bankkonto: Sparekassen Vendsyssel reg. nr. 9070 kontonr. 1500692320

Webmaster  Tove Vestergaard - tvp@outlook.dk